Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Формування громадянської компетенції студентів на заняттях з основ правознавства

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство


Автор розробки: Молокова Ніна Олексіївна


Сьогодні людина, для якої демократія та громадянське суспільство є природним середовищем для задоволення її особистих та суспільних інтересів, визнається основною цінністю демократичного суспільства. Життя вимагає від особи не лише громадянської активності, а й усвідомлення нею власної ролі й значення в житті суспільства та відповідальної дії згідно з власними переконаннями і цінностями. За висновками науковців, намагання звільнитися від спадщини тоталітаризму в економіці, політиці та національній самосвідомості не призводять в Україні до бажаного успіху зокрема й через несформованість у суспільстві системи цінностей, моделей та зразків поведінки, характерних для демократичної політичної культури.

За цих умов особливого значення набуває громадянська компетентність, формування якої у студентів вимагає посилення уваги до цього завдання загальної освіти. Посилення виховної функції освіти, формування на заняттях громадянськості, працелюбності, моральності, поваги до прав і свобод людини, любові до Батьківщини, сім’ї, природи повинні розглядатися як один з найважливіших напрямків державної політики в сфері освіти.

Цілеспрямоване формування громадянської компетентності студентів передбачає реалізацію в освіті компетентнісного підходу. Спрямованість системи освіти на переважне засвоєння системи знань вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, яке вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у розв’язанні соціальних, виробничих і економічних задач. Як зауважують вчені, в умовах інформаційного суспільства необхідним є перенесення акцентів у результатах навчання з принципу адаптивності на принцип компетентності випускників освітніх закладів, які мають приймати самостійні рішення, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти тощо.

Забезпечити розвиток громадянської компетентності, громадянських цінностей і орієнтирів особистості, а також формувати відповідні знання, уміння, навички та ставлення, які є умовою ефективної та відповідальної участі громадян у політичному житті суспільства, покликані різні предмети, зокрема і правознавство.

Як приклад формування громадянської компетентності, наводимо розробку зняття з основ  правознавства, проведеного в  41ПО (і) групі.

Вкладення:
ФайлОписРазмір файлу:СтвореноЗмінено
Завантажити цей файл(Відкрите заняття з аннотацією.docx)Відкрите заняття з аннотацією.docx 4440 kB2015-12-28 12:282015-12-28 12:28
Добавить комментарий
  • Комментарии не найдены

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.