Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Комбінований урок "Сімейні відносини"

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Зима Ірина Іванівна


Цілі уроку:
1) Ознайомити учнів з основами сімейного права;
2) Продовжити роботу з розвитку словникового запасу, логічного мислення, вміння робити висновки і узагальнення, вчити аналізувати закони і підзаконні акти;
3) Виховувати повагу до людей старшого покоління, звичаїв і традицій. Сприяти всебічному розвитку особистості;
4) Розвивати вміння застосовувати знання, отримані на уроці, в ситуаціях повсякденного життя.
Комментарий (0) Просмотров: 462

Права і обов'язки людини (бесіда)

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Зима Ірина Іванівна


Цілі і завдання бесіди: 1) сприяти глибокому усвідомленню учнями демократичності конституційних положень, невід’ємності прав і свобод від обов'язків;
2) формувати у школярів почуття відповідальності до своїх обов'язків, переконаності в необхідності дотримання свідомої дисципліни, самостійної правової оцінки конкретних життєвих ситуацій, вироблення умінь аргументовано відстоювати свою позицію, грамотно…
Комментарий (0) Просмотров: 480

Розробка дидактичних матеріалів до уроків Правознавства. Фінансове право, Трудове право, Кримінальне право.

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Гребенюк Володимир Олександрович.


В представленій розробці дидактичних матеріалів з Правознавства містяться матеріали для трьох уроків, а саме: Фінансове право, Трудове право та Кримінальне право.
Зібраний матеріал представляє собою ряд різнорівневих завдань для роботи на уроках Правознавства.
Комментарий (0) Просмотров: 681

Відкритий урок з правознавства за темою "Право власності. Права неповнолітніх власників"

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Кабацкова Алла Миколаївна


Мета проведення уроку: закріпити в учнів поняттям власності, юридичний зміст права власності та закріплення його в Конституції та інших нормативних документах;
• розвинути вміння розрізняти форми власності, наводити приклади права во¬лодіння, користування, розпорядження майном, характеризувати підстави набуття права власності, ілюструвати їх прикладами;
• визначити, якими правами наділені неповнолітні власники.
Комментарий (0) Просмотров: 798

розробка уроку

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Шиян Ольга Миколаївна


Розробка уроку з правознавства у 9 класі з теми "Хто такі виробники, продавці, споживачі і виконавці". Матеріал з додатками може бути використаний вчителями правознавства. …
Комментарий (0) Просмотров: 474

Правова вікторина

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Кулініч Алла Сергіївна


Сценарій вікторини
«Права казкових героїв»
Мета правової вікторини:
- через казкотерапію допомогти дітям усвідомити порушення власних прав на відповідних прикладах;
- допомогти дітям усвідомити свою значимість і бажаність у школі і вдома;
-сформувати людяність та гідність в оточуючому середовищі;
- ввести в словниковий запас такі слова як права та обов’язки школяра та…
Комментарий (0) Просмотров: 662

Що таке права і свободи людини? Урок з правознавства, 9 клас

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Терентьєва Світлана Сергіївна


Урок має на меті сформувати уявлення про права і свободи людини, види прав й свобод людини, охарактеризувати міжнародні документи з прав людини і прав дитини; розвивати вміння тлумачити поняття «права і свободи людини», описувати види прав в свобод людини і наводити приклади; аналізувати зміст окремих статей Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини. …
Комментарий (0) Просмотров: 661

Завдання до розділу «Правила і закони в суспільстві та твоєму житті». 9 клас, Правознавство

дата публікації: . Надруковано у: Правознавство

Автор розробки: Терентьєва Світлана Сергіївна


Тестові завдання створені з метою систематизувати та перевірити знання учнів за темою «Правила і закони в суспільстві та твоєму житті» …
Комментарий (0) Просмотров: 536

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.