Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Розробки користувачів (917)

Сила образу Вотрена – кримінальника-авантюриста у Франції початку 19 століття

Серед численних персонажів "Людської комедії" Бальзака Вотрен запам'ятовується своїм твердим характером, рішучістю та досвідченістю у життєвих справах. Дана робота показує реальну людину, яка існувала в часи Бальзака і з якої "змальовано" персонаж трилогії - Франсуа-Ежена Відока.
Докладно ...

Современные инновационные технологии в повышении качества учебно-воспитательного процесса

Одним из способов улучшения качества образования является применение современных технологий. Они позволяют заинтересовать учащегося, существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед учителем задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности. В презентации показана работа учителя в данном направлении. 
Докладно ...

Зростання професіоналізму вчителя в системі адаптивного навчання, як чинник підвищення якості шкільної освіти

В даній презентації розглядаються шляхи підвищення професіоналізму вчителя через адаптивну технологію навчання. Завдяки адаптивній технології навчання ефективність уроку помітно підвищується. Вчитель не просто спостерігає за самостійною роботою учнів, а й працює в цей час з окремими школярами індивідуально. Головним завданням на кожному уроці у педагога є розвиток у дитини гнучкості мислення, розвиток творчих здібностей, що забезпечить швидке набуття знань та умінь, закріплення й ефективне застосування їх на практиці.
Докладно ...

Прикметники

Урок "Прикметники" - бінарний урок англійська мова, українська мова та література. Мав на меті порівняти прикметники в англійській мові та українській мові. На уроці присутньо три вчителя, які чергували різні види діяльності англійською та українською мовами.
Докладно ...

«Прямоугольный параллелепипед»

 Урок с применением адаптивной технологии обучения, где ученики проводят собственные исследования, умеют делать выводы. На уроке используется модели многогранников: прямоугольные параллелепипеды (чайные коробочки), компьютер, презентация, которая позволяет быстро и качественно менять вид деятельности, делает урок наглядным и красочным, что позволяет заинтересовать и вовлечь в активную работу весь класс. Наглядно доказана важность знаний о прямоугольном параллелепипеде и его применение в практической жизни человека. На уроке используются приемы встраивания новых знаний в систему старых, систематизации учебного материала, отработки теоретического материала. На протяжении всего урока использовались методы стимулирования и мотивации интереса к изучению математики, развития внимания, памяти, логического мышления.
Докладно ...

«Решение задач на составление систем уравнений второй степени»

Это урок в 9 классе на закрепления пройденного материала и формирования умений решения текстовых задач. Основной акцент на уроке уделяется составлению математической модели и планированию своей деятельности при решении системы. Также обращается внимание на отбор решений, подходящих по смыслу задачи, запись ответа на вопрос задачи, техническое решение системы, составление алгоритма решения, выбор способа решения системы.
Докладно ...

Сценарій виховного заходу "Quest: Around the Great Britain".

Робота включає в себе розробку квеста з назвою "Around the Great Britain". Головна мета гри - підвищення ефективності навчання шляхом зміцнення отриманих знань, в даному випадку, у вивченні мови. Правила гри досить прості: розгадати головоломки, відшукати зашифровані ключі, пройти різні рівні. В результаті гравці отримають цілий спектр позитивних емоцій і неоціненний досвід емоційної взаємодії. В реальній ситуації ці напрацьовані ігровим шляхом навички можуть зіграти велику роль у подальшому навчанні мови, бо квест-ігри допомагають зробити вивчення англійської мови більш захоплюючим і цікавим.
Докладно ...

"Використання інноваційних технологій – шлях до активізації дослідницької діяльності учнів "

Сьогодні одним із пріоритетних завдань учителя є формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Для успішної реалізації навчального процесу велике значення мають сформовані дослідницькі здібності. Розвинути їх можна за умови застосування дослідницького методу.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.