Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Методичні матеріали (45)

"Використання інноваційних технологій – шлях до активізації дослідницької діяльності учнів "

Сьогодні одним із пріоритетних завдань учителя є формування ключових компетентностей старшокласників, набуття ними навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти. Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Для успішної реалізації навчального процесу велике значення мають сформовані дослідницькі здібності. Розвинути їх можна за умови застосування дослідницького методу.
Докладно ...

Екологічна освіта. Формування екологічної культури молодших школярів.

Екологічна освіта. Формування екологічної культури молодших школярів. В даний час стихійний розвиток взаємостосунків з природою представляє небезпеку для існування не тільки окремих об'єктів, територій, країн, але і для всього людства.Людина, дякуючи даному їй природою розуму, прагне забезпечити собі «комфортні» умови середовища, бути незалежною від її фізичних чинників, наприклад, від клімату, від браку їжі, позбавитися шкідливих для неї тварин і рослин (але зовсім не шкідливих» для живої решти, світу!) і т.п. Тому людина, перш за все, відрізняється від інших видів тим, що взаємодіє з природою через створювану їм культуру, тобто людство в цілому, розвиваючись, створює на Землі культурне середовище завдяки передачі із покоління в покоління свого трудового і духовного досвіду. Але, як відзначав К.…
Докладно ...

З досвіду роботи вчителя трудового навчання.

Одним з пріоритетних напрямків в освіті, є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Саме тому в сучасній системі освіти пріоритетним напрямком є особистісний розвиток, який пов’язаний з формуванням творчого потенціалу, розвитку творчих здібностей. Розв’язання даної проблеми в процесі трудового навчання пов’язане з доцільним використанням різних методів і засобів, в тому числі і інформаційних технологій. Проблема творчості стала в наші дні самою актуальною, тому що саме творчі люди створюють нове, неповторне у всіх сферах людської діяльності. Розвиток креативності учнів в процесі шкільного життя здобуває одне з найважливіших значень. Одним з пріоритетних напрямків в освіті, є створення умов для розвитку і…
Докладно ...

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

У статті подано авторський підхід до організації навчання у відповідності до положень випереджаючої освіти в контексті сталого розвитку. Виявлено найефективніші методи і форми реалізації даної стратегії, що має на меті всебічний розвиток особистості дитини. Запропоновано основні різновиди інноваційної освіти.
Докладно ...

Створення та публікація наукової статті

Тренінг. Учасники познайомляться з поняттями «наукова стаття», «анотація», «УДК», «друкований аркуш», познайомляться з видами наукових статей та їх функціями. Навчаться писати анотацію, підвищать свій рівень компетентності з написання наукових статей. Презентація Текст
Докладно ...

Методична розробка уроку "Оздоблення в жіночому одязі"

Вважаю, що при підготовці і проведенні уроку зі спецпредмету професійного навчання важливе використання проектного навчання (урок – дослідження), яке орієнтоване не тільки на засвоєння учнями знань, але й на розумінні, застосуванні на практиці, аналізі, синтезі, оцінюванні. Крім того, під час дослідницькій діяльності в учнів виникає потреба й інтерес до його вивчення, що сприяє збудженню розумової діяльності. Викладачу необхідно звернути увагу не на те, що вийшло в результаті спільних зусиль учня і вчителя, а на те, яким шляхом було досягнуто результату. Якщо учень зуміє впоратися з роботою над навчальним проектом, можна сподіватися, що в дорослому житті він виявиться більш пристосованим, зуміє планувати власну діяльність, орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, спільно працювати з різними людьми, тобто…
Докладно ...

Методична розробка виховного заходу "Крила надії"

Розробка тематичного заходу спрямована на виховання любові до своєї Батьківщини, піднесення патріотичного духу серед підлітків, почуття співучасті та милосердя, національної гордості та любові до України ознайомлення учнів з волонтерською діяльністю як проявом милосердя та доброчинності, поглиблення знань учнів про складові патріотизму, формування в учнів рис сучасного патріота української держави. Під час виховного заходу учні згадують нещодавні та вже минулі події, що відбувалися на території України. Цікаві факти про волонтерство не залишають байдужим жодного. На прикладах відомих українців про величезний внесок у розвиток волонтерського руху формується в учнів прагнення до досягнення життєвих цілей. Учні усвідомлюють необхідність збереження та подальший розвиток культурних надбань українського народу; необхідність толерантного ставлення до національних меншин, що проживають на території…
Докладно ...

Некоторые приемы технологии критического мышления (ТРКМ) на уроках русского языка и литературы

Презентация содержит некоторые приемы технологии развития критического мышления, которые можно использовать на уроках русского языка и литературы
Докладно ...

Методична розробка "Модель формування компетентного випускника"

«Компетентність є... сферою відносин, що існують між знанням і дією в людській практиці.» Формування яких компетентностей буде визначати цю сферу відносин та керувати нею? Ми, як вчителі природничих наук, не могли не оцінити учня-людину як біологічну одиницю природи, на розвиток якої вона впливає і яким вона керує. В основу нашої моделі ми поклали «Піраміду потреб» американського психолога Абрахама Маслоу, яка відображає одну із самих популярних та відомих теорій мотивації.
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.