Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Українська мова та література (67)

Українська мова та література

Самоцвіти рідної мови

Мета виховного заходу - формування патріотичних почуттів, активної життєвої позиції,розуміння того.що українська мова-наш скарб,без якого не може існувати ані народ.ані Україна як держава.Розширювати у школярів знання про красу та багатство української мови.Пробудии почуття національної гідності.Виховувати любов до рідної мови та рідного краю.його традицій, формувати установку щодо їх збереження та примноження.Розвивати духовно-моральні якості особистості.
Докладно ...

Микола Вороний «Євшан-зілля». Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів.

Розробка уроку-дослідження "Микола Вороний «Євшан-зілля». Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів."спрямована на краще сприйняття й аналізування учнями художнього твору завдяки використанню інноваційних індивідуальних та групових форм роботи. Основне завдання поданого уроку - аналіз художнього твору у контексті толерантного ставлення до культур різних народів. Урок сприяє розвиткові нестандартних рішень та творчого мислення.
Докладно ...

Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів - людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі

Тема: Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів - людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі. Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору, майстерність письменниці у змалюванні образів та в розкритті власної позиції; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; уміння аналізувати текст твору, навички характеристики образів; формувати кругозір, світогляд; сприяти виховуванню гуманізму, негативного ставлення до насильства над особистістю, життєстверджуючого світосприйняття, естетичного смаку. Очікувані результати: учні повинні ЗНАТИ: короткі відомості з біографії та творчості видатної української письменниці Марка Вовчка; зміст повісті «Інститутка». ВМІТИ: аналізувати повість, з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, жанр, композицію; виокремлювати в творі основне; висловити власну думку про поняття гуманізму, негативне ставлення до насильства над особистістю. Тип…
Докладно ...
Подписатися на цей канал RSS

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.