Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

Поетична творчість В.Сосюри.

дата публікації: . Надруковано у: Карантин/Плагиат

 


Автор розробки: Кулябка Ірина Петрівна


Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю В.Сосюри, зосередити увагу на ідейно-художньому змісті його програмових поезій; проаналізувати образ України, ідею єдності з рідною землею; розвивати вміння грамотно висловлювати свої думки, спостереження, робити висновки, узагальнювати навчальний матеріал; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до рідної України, її культури, звичаїв, образів, зневажливе ставлення до її загарбників, ворогів.

Тип уроку:  засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання: портрет В. Сосюри, набір пісень про Україну, тексти творів письменника, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

В.Сосюра

 

Хід уроку.

І.  Організаційний момент.

1.         З'ясування емоційної готовності учнів до уроку (обмін побажаннями).

II. Актуалізація опорних знань учнів.

1.      «Незакінчене речення»:    „Читаючи поезію, я...”

2.      Літературна вікторина «Відомий В. Сосюра»

1.      Коли і в якій області народився В. Сосюра? (06.01.1898 на Донеччині)

2.      За гороскопом В. Сосюра… (Козеріг)

3.      Родина, в якій ріс і виховувався майбутній поет. (Шахтарська)

4.      Творчістю яких письменників захоплювався В.Сосюра в дитинстві? (Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки,
О. Пушкіна, М. Лермонтова)

5.      Вік В.Сосюри, коли він розпочав писати поетичні твори. (Чотирнадцятирічним хлопцем)

6.      Перші збірки письменника, які принесли йому славу. («Поезії», «Червона зима»)

7.      Під час Другої світової війни В.Сосюра — кореспондент газети («За честь Батьківщини»)

8.      Збірка поезій письменника, за яку йому була присуджена Державна премія І ступеня. («Щоб сади шуміли»)

9.      За що денікінці намагалися розстріляти В.Сосюру? (Як петлюрівця)

10.  Автобіографічний роман письменника. («Третя Рота»)

11.  Подія, яка сталася з В.Сосюрою в Одесі у 1920 році. (Прийом до лав бійців Червоної Армії).

12.  Найулюбленіший колір Володимира Миколайовича? (Голубий).

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

ІIІ. Оголошення теми  та мети уроку.

 Мотивація навчальної діяльності.

IV. Основний зміст уроку.

1.     Вступне слово вчителя.

   Безліч творів В. Сосюри присвячено патріотичній темі, протягом цілого життя він повсякчас сповідається в любові та клянеться у вірності рідній землі. Причому образ Вітчизни поступово розростається: від маленької Третьої Роти через степове роздолля Донеччини — до всього українського світу з неодмінними «ясними зорями» й «тихими водами». Саме за незгасну любов до України неповторному Володьці судилося зазнати найбільше прикрощів, але жодні приписи чи й навіть вироки не змусили його відректися від найдорожчого.   

2.     Заслуховування учнівських повідомлень про  В.Сосюру, світ його захоплень. (Випереджувальні завдання).

3.     Створення психологічного портрета поета (на основі повідомлень та матеріалу підручника).

         «Гронування»:

В. Сосюра  як особистість ― це...

Поет, знавець музики, громадянин, перекладач…

4. Робота із змістом поезії «Любіть Україну »

4.1. Виразне читання вірша вчителем чи заздалегідь підготовленим учнем.

4.2.      З'ясування емоційного враження учнів від  поезії («Що ви відчули, слухаючи поезію?»)

4.3.      Визначення теми і основної думки вірша.

4.4. «Незакінчене речення»: «Думаю, що поезія про... Нею  Володимир Сосюра  хотів сказати...».

4.5.Історія написання твору.

Поетична спадщина Сосюри багата патріотичними мотивами.

Грізне життя фронту давало Сосюрі все новий матеріал. Біль за понівечений Київ народив прекрасні рядки любові до України у жадані години його визволення.

Поет часто потерпав за свої вірші. Йому навіть закидали, що він недруг українського народу. Командній лізі Сталіна — Берії — Кагановича необхідно було вбити в людях саме дуже небезпечне для них почуття любові до рідної землі, до рідної країни.

Патріотичний вірш «Любіть Україну!» у 1951 р. став причиною найгостріших звинувачень поета в націоналізмі. В.Сосюру знову перестають друкувати, він живе під прямою загрозою арешту, яка зникає тільки зі смертю Сталіна 1953 року.

Вірш уперше був опублікований у «Київській правді» та «Літературній газеті».

Тема вірша: зображення поетичного образу України, її краси її величі.

Основна думка:  любов до України є едністю з невід’ємних частин духовності людини

Жанр: громадянська  лірика.

5. «Повільне читання» вірша.

    Учні під керівництвом учителя вчаться знаходити у творі приховані запитання, ставити власні і, відповідаючи на них, складати зв’язну розповідь – аналіз.

5.1. Обговорення змісту вірша.

5.2. Бесіда за питаннями:

— Яке значення має Батьківщина для кожної людини?

— З приводу чого В. Сосюра написав свій поетичний твір?

— Чому письменник уважає, що любити Україну потрібно як у щасливу мить, так і «годину непогоди»?

— Чим зумовлено те, що письменник, характеризуючи Україну, називає її вишневою?

— Що приваблює автора вірша в Батьківщині? (…Красу її, вічно живу і нову, І мову її солов’їну)

— Чим необхідно довести свою любов до рідного краю? (Любіть Україну всім серцем своїм І всіма своїми ділами)

— Якою В. Сосюра зображує Україну? Чим вона нагадує людину? (Для нас вона в світа єдина, одна, Як очі її ніжно-карі… Вона у зірках, у вербах вона, І в кожному серця ударі)

— З якою метою Україна порівнюється з купиною?

— Як у вірші згадується воєнне лихоліття? (…В огні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих)

— Від чого застерігає автор поезій юнака і дівчину у своєму зверненні до них? (Юначе! Хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину… Не можна любить народів других, Коли ти не любиш Вкраїну! Дівчино! Як небо її голубе, Люби її кожну хвилину… Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Вкраїну)

— Чим вразив вас даний вірш?

— Назвіть художні засоби, які використав поет, зображуючи Україну. Наведіть приклади з твору.

— Яким чином ви можете довести свою любов до рідного краю?

— Висловіть своє припущення стосовно майбутнього України.

5.3. Образ України.

5.4. Скласти інформаційне ґроно до образу України.

            ―         Вишнева

            ―         Красива

            ―         мова солов’їна

            ―         в світі єдина одна

            ―         очі її ніжно карі

            ―         як та купина, що горить — не згора

5.5 Визначення художніх засобів поезії.(  епітет; постійний епітет; порівняння; метафора; метонімія; гіпербола; фразеологізм; тавтологія; інверсія; антитеза; анафора; риторичне звертання). Робота в групах. 

5.6. «Коло думок».

     — Чому В. Сосюра акцентує увагу на вічному зв’язку кожної людини з Батьківщиною?

5.7. Повторення відомостей з теорії літератури.  Поезія.

 V.  Закріплення вивченого матеріалу.

1.  Коментування епіграфу уроку.

2. «Незакінчене речення»:   «Сьогодні на уроці я відчув...., зрозумів..., усвідомив...»

 3.  Проведення тестового опитування

«Любіть Україну!»

1. Віршований розмір вірша:

 а) хорей; б) ямб;

 в) дактиль;  г) амфібрахій.

2. Поезія має форму:

 а) послання:  б) монологу;

 в) діалогу;  г) полілогу.

3. Художній засіб у творі «Любіть Україну!»:

 а) гіпербола; б) анафора;

 в) антитеза;  г) епітет.

4. Уперше вірш був опублікований у:

 а) «Громаді»;  б) «Житті і слові»;

 в) «Літературній газеті»;  г) «Новій зорі».

5. Україну В.Сосюра називає:

 а) могутньою;  б) великою;

 в) радісною; г) вишневою.

6. З порадою бути вірним у своїй палкій любові рідній Україні звертається поет до:

 а) юнака; б) дівчини;

 в) вихованців дитячого садку;  г) тих, хто у скрутний для країни час зрадив її.

7. «Всім серцем любіть Україну свою,— і вічні ми будемо з нею». Дані рядки в композиційній будові твору є:

 а) експозицією; б) кульмінацію;

 в) зав’язкою;  г) розв’язкою.

8. Дерева, які шумлять над ставом:

 а) тополі;  б) берези;

 в) верби; г) клени.

9. Українську мову В.Сосюра називає:

 а) милозвучною;  б) солов’їною;

 в) гучною; г) веселою.

10. Рідна країна горить — не згорає, як та:

 а) зірка;  б) райдуга;

 в) діброва;  г) купина.

11. Любити свій край потрібно:

 а) як вишневий сад;  б) у годину негоди;

 в) мов цінну річ;  г) не звертаючи уваги на ментальність його народу.

12. Без Батьківщини кожний українець:

 а) сирота;  б) вітер у полі;

 в) порох і дим;  г) дорожній пил.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

4 . Робота на картках

Картка № 1

1.      Як ви вважаєте, з якою метою письменник згадує у вірші «Любіть Україну» про роки воєнного лихоліття? Відповідь аргументуйте.

2.      Доведіть, у чому була драматичною доля поезій В. Сосюри «Любіть Україну!». Свої спостереження узагальніть.

3.      Символом безсмертя українського народу у творі В.Сосюри «Любіть Україну» є:

 а) мова;  б) культура;  в) багряні стяги;  г) купина.

Картка № 2

1. Дослідіть, у чому виявляється любов письменника до України («Любіть Україну!»), наведіть переконливі аргументи, посилаючись на зміст поезії.

2. Для чого, на ваш погляд,В.Сосюра у вірші «Любіть Україну!» звертається до молоді? Що він вбачає у цьому заклику-заповіті?

3.  На струнах володарям грали (Сосюра, «Любіть Україну!»):

 а) раби; б) військові;

в) матері синів, що загинули у кривавій битві;  г) ті, які їх намагалися прислужить.

VІ. Підсумок уроку

1. Скласти  сенкан до характеристики творчої особистості  В.Сосюри.

 Володимир Сосюра

натхненний, небайдужий

пише, перекладає, видає

Його поезія лікує серця

  Людина.

2. Визначте рівень засвоєння навчального матеріалу «Індикатор засвоєння матеріалу».                                                                                                     

Заповнити таблички «Чи справдилися ваші очікування від вивченої теми».   

Добре засвоїв  (-ла)           Маю сумніви                       Хочу дізнатися більше

 VІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності.

 VІІІ. Домашнє завдання

1.      Вивчити поезію В.  Сосюри «Любіть Україну!»

2.      Підготувати ідейно-художній аналіз  поезії « Сад».

 

 

Вкладення:
ФайлОписРазмір файлу:СтвореноЗмінено
Завантажити цей файл(Тема.docx)Тема.docx 36 kB2016-07-17 09:522016-07-17 09:52
Добавить комментарий
  • Комментарии не найдены

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.