Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Дудник Лідія Анатоліївна


Сьогодні навчальний заклад повинен сприяти формуванню у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, а також забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку освоєння та впровадження інформаційних технологій конкурентоспроможних на ринку праці, тому необхідно намагатись впроваджувати особистісно-орієнтовані технології у навчання. …
Комментарий (0) Просмотров: 255

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Дудник Лідія Анатоліївна


Сьогодні навчальний заклад повинен сприяти формуванню у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, а також забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку освоєння та впровадження інформаційних технологій конкурентоспроможних на ринку праці, тому необхідно намагатись впроваджувати особистісно-орієнтовані технології у навчання. …
Комментарий (0) Просмотров: 224

Методичні аспекти комплексного використання сучасних засобів навчання в реалізації особистісно-орієнтованих технологій

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Дудник Лідія Анатоліївна, викладач спецтехнологічних дисциплін ТЕК БНАУ


Сьогодні навчальний заклад повинен сприяти формуванню у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, а також забезпечувати підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку освоєння та впровадження інформаційних технологій конкурентоспроможних на ринку праці, тому необхідно намагатись впроваджувати особистісно-орієнтовані технології у навчання. …
Комментарий (0) Просмотров: 215

Здоровьесберегающие технологии в системе коррекционной работы.

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Чурсина Ольга Николаевна


Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения – одна из приоритетных задач педагогики. Здоровье детей зависит не столько от медицинских работников, сколько от всего комплекса биологических фак-торов и социально-экономических условий, образа жизни и особенно по-веденческих привычек. Ребенку в современных условиях сохранить здоро-вье непросто. Вследствие этого…

Комментарий (0) Просмотров: 220

Методичні рекомендації щодо проведення інтелектуальної гри для дітей 11-12 років «Сходинки ерудитів».

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Котова Віра Миколаївна


Перед педагогами позашкільної освіти є важлива задача – вдосконалювати процес навчання таким чином, щоб на занятті гуртка кожен вихованець активно працював і це стало основою розвитку пізнавальної зацікавленості. Ігрові педагогічні технології у повній мірі сприяють такому розвитку.
Інтелектуальна гра «Сходинки ерудитів» дозволяє створити умови для прояву…

Комментарий (0) Просмотров: 243

Методи формування та розвитку критичного мислення

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Лалабєкян Вікторія Валентинівна


Стаття та презентація до неї призначена для виступу на педагогічній раді або засіданні методичного об`єднання вчителів. …
Комментарий (1) Просмотров: 398

Методична розробка уроку виробничого навчання на тема: «Приготування страв з м’яса, сільськогосподарської птиці та субпродуктів».

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Андрейченко Людмила Михайлівна


В даній розробці представлено розширений план уроку, що вміщує в собі хід уроку, картки завдання для самостійної роботи учнів, інструкційно-технологічні карти та тестові запитання.
Дана розробка буде цікава майстрам виробничого навчання та викладачам спеціальних дисциплін за професією "Кухар", а також суміжних їй. …
Комментарий (0) Просмотров: 1042

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: "Приготування риби запеченої"

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Куца Світлана Анатоліївна


Ця робота представляє розгорнутий план уроку виробничого навчання на тему: «Приготування риби запеченої».
Навчальною метою даної розробки є формування складних умінь, навичок приготування риби запеченої (під майонезом, по-російськи, під молочним соусом, коропів в сметані). Робота містить в собі вступний, поточний і заключний інструктаж, запитання для усного опитування, картки-завдання.
Дана розробка буде цікава для викладачів та майстрів виробничого навчання за спеціальністю «Кухар». …
Комментарий (0) Просмотров: 457

Мобільність вчителя як фактор успіщної соціалізації учнів

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Онищук Алла Дмитрівна


Мобільність – невід’ємна складова професійної педагогічної освіти; це чинник, що сприяє розвитку оптимального навчального середовища для учнів. Сучасне суспільство, освітні пріоритети потребують динамізму, здатності швидко, ефективно та продумано розв’язувати проблеми, а для цього необхідно достатньо знань та інформації в галузі політики, торгівлі, промисловості, управління. Тому розвиток…
Комментарий (0) Просмотров: 334

«МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА» ЯК ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

дата публікації: . Надруковано у: Методичний кабінет

Автор розробки: Наметченюк Галина В'ячеславівна, Леонідова Наталя Григорівна


В статті узагальнено практичний досвід взаємодії навчального закладу і музею в освітньому процесі; створено концептуально-змістову модель інноваційної технології музейної педагогіки.

Комментарий (0) Просмотров: 422

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.