Увага! Цей сайт є архівом розробок з 2014 до 2017 року.

Свої нові розробки ви можете додавати на основному сайті "http://teacherjournal.in.ua/"

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НАСТУПНОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ НВК

дата публікації: . Надруковано у: Для директора


Автор розробки: Котенко Тетяна Григорівна


У роботі  розкрито аспекти оновлення змісту наступності безперервної  освіти в умовах діяльності НВК, подано етапи роботи над проблемою, описано шляхи створення психолого-педагогічних умов, які забезпечують сприятливий перехід від дитсадка до школи.

 

Комментарий (0) Просмотров: 352

Організація медичного обслуговування учнів та педагогів, оздоровчо-профілактичної роботи в навчально-виховному комплексі

дата публікації: . Надруковано у: Для директораАвтор розробки: Л.В. Бабак


Бабак Л.В., директор Шепетівського навчально-виховного комплексу № 3.

Здоров’я — це те, що не купиш за гроші, без чого немає щастя. Із давніх-давен здоров’я цінували як найдорожчий скарб, тому й берегли. Геніальний лікар і філософ Авіценна стверджував: «Головним скарбом життя є не землі, що…

Комментарий (0) Просмотров: 541

Нарада при директорові як дієвий засіб діалогізації взаємин колективу з адміністрацією

дата публікації: . Надруковано у: Для директораАвтор розробки: Глушакова Н.А.


Матеріал для  використання  в роботі директора школи. Стаття містить презентацію

Комментарий (0) Просмотров: 513

Нарада при директорові як дієвий засіб діалогізації взаємин колективу з адміністрацією

дата публікації: . Надруковано у: Для директораАвтор розробки: Глушакова Н.А.


Матеріал для  використання  в роботі директора школи. Стаття містить презентацію

Комментарий (0) Просмотров: 399

«Имидж школы. Имидж педагога – условие успешной профессиональной деятельности. Портфолио школы.»

дата публікації: . Надруковано у: Для директораАвтор розробки: Устенко Марина Георгіївна


Цель семинара:
овладение знаниями  о сущности имиджа образовательной организации, его показателей и структуры;

овладение умениями и навыками формирования положительного имиджа  образовательной организации

Комментарий (0) Просмотров: 438

Система управління якістю освіти в загальноосвітньому навчальному закладі

дата публікації: . Надруковано у: Для директора


Автор розробки: Колосова Вікторія Петрівна


Уп­равління освітою, зок­ре­ма її якістю   склад­ний, ба­га­тог­ран­ний і нелінійний про­цес, який по­винні постійно ко­ор­ди­ну­ва­ти й ко­ри­гу­ва­ти суб'єкти уп­равління відповідно до соціаль­но пе­да­гогічних умов йо­го функціону­ван­ня. Якість освіти поступово стає не тільки функцією управління освітою, а й багатофункціональним об'єктом управління. У роботі зۥясовано сучасне розуміння якості освіти,…

Комментарий (0) Просмотров: 493

Програма розвитку закладу "Від стратегії до дії"

дата публікації: . Надруковано у: Для директораАвтор розробки: Мурзакова Тетяна Володимирівна


Програма скерована на реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти, складається з комплексу науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських розробок та визначення реальних шляхів для їх реалізації. В основу Програми покладена ідея розвитку системи освіти в позашкільному закладі з урахуванням соціальних потреб мешканців мікрорайону, на засадах індивідуалізації навчання та…

Комментарий (0) Просмотров: 533

УПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ЗОШ № 9 М. МАРГАНЦЯ

дата публікації: . Надруковано у: Для директора


Автор розробки: Фролов Олександр Іванович


У роботі  розкрито аспекти впровадження інформаційно-технологічного профілю в системі креативної освіти, подано етапи роботи над проблемою. Описано переваги використання ЕЗНП, методу проектної діяльності у втіленні практичного аспекту креативної освіти. Висвітлено вплив обраного профілю на формування креативної компетентності і подальшої життєвої реалізації учнів та випускників школи.

Комментарий (0) Просмотров: 454

Освіта та соціалізація особистості у громадянському суспільстві.

дата публікації: . Надруковано у: Для директора

 


Автор розробки: Шпаковська Людмила В'ячеславівна


Тема доповіді розкривалася на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку". (м.Дніпропетровськ, 26.11.2015 р. ДОІППО). Школа має допомагати входити дитині в доросле життя, повноцінно проживати кожний віковий етап, утверджувати самоцінність кожного періоду дитинства. Саме школа здійснює важливий вплив на соціалізацію підростаючого покоління.

Комментарий (0) Просмотров: 524

С заботой о детях

дата публікації: . Надруковано у: Для директораАвтор розробки: Шаповалоаа Людмила Анатоліївна


В погоне за новыми технологиями, инновационными методами в обучении ребенка опускаем главное - его душу. Как и почему это происходит? Об этом поговорим в этой статье.

Комментарий (0) Просмотров: 381

© 2012 ТОВ «ВГ «ОСНОВА». © 2016 Учительський Журнал он-лайн. Всі права захищено.  Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL.